06 maart 2007

Bouwweek 2

Het bezoek aan het architectenbureau van Aimmee bleek erg nuttig te zijn. We hebben de hele dag gebruik kunnen maken van drie computers. We hebben de werktekeningen kunnen maken voor het storten van de fundering en de vloer. Daarnaast heeft Vincent het ontwerp voor een groot deel kunnen moduleren in een 3d programma. Als dit 3d model helemaal af is, zullen we de tekeningen hiervan op de weblog worden gezet.
Aimmee heeft ons veel handige tips en nuttige informatie kunnen geven over de Surinaame bouwmethodiek. We hebben de werktekeningen van vergelijkbare projecten van het architectenbureau mogen inzien. Hier hebben we veel van geleerd hoe hier in Suriname gebouwd wordt.

Het eerste wat we zien als we maandag weer op school komen, zijn de 6” funderingsstenen die door Dave dat weekend geleverd zijn. We hebben deze dag helaas weinig leerlingen tot onze beschikking. Karin heeft met twee leerlingen gewerkt aan het vlechten van de bewapening. Vincent en Carlijn zijn zonder verdere hulp begonnnen met het graven van de geulen voor de funderingen. Deze geulen komen ter plaatse van de gevel en een dragende binnenmuur en moeten 40 cm breed en ongeveer 50 cm diep worden. De grond is heel drazig en nat. Het grondwaterpeil van de kleigrond staat heel hoog en al snel lopen de geulen helemaal vol met water. Het wordt een enorme klus om alles uit te graven met al dat water in dit warme Surinaamse klimaat. Op advies van dhr. Kromo besluiten we om twee professionele gravers in te huren om ons te helpen bij al het graafwerk.
We hebben deze dag met dhr. Kingswijk en dhr. Kramer gebeld over een mogelijke ondersteuning van BHB Biliton van ons project.
In de middag heeft Dirach van het houtbedrijf Bihari ons geholpen met het graven. Hij heeft veel ervaring met dit soort werk. Uiteindelijk hebben we die dag al de eerste 15 cm grond uit kunnen graven.
Als in de middag de school uit is komen regelmatig omwonende en andere mensen even kijken wat we aan het doen zijn en wat we aan het bouwen zijn. Zo leren we veel mensen kennen die vaak ervaring hebben in de bouw die ons misschien een keer vrijwillig kunnen helpen voor een middagje. Zo kwam er ook op deze middag een man langs die zich voordeed als aannemer en zei dat hij ons graag zou willen helpen bij het storten van de fundering. We waren al wat achterdochtig en later hoorde we van Dirach dat hij alleen maar uit is op geld en dat hij zelf weinig ervaring heeft in de bouw. We hebben de volgende dag de man duidelijk gemaakt dat we met hem niet in zee willen gaan en zijn hulp verder niet nodig hebben.Dinsdag zijn met een aantal leerlingen verder gegaan met het graafwerk. We zijn ‘s ochtends langs het houtbedrijf Bihari geweest om te vragen of we een waterpomp kunnen lenen voor het leegpompen van het water in de funderingsgeulen. Daarnaast hebben we bekistinghout voor het storten van de kolomen van de fundering bestelt. Karin heeft deze dag samen met de dhr. Kromo en een aantal leerlingen het vlechtwerk van de bewapening voor de funderingsbalk afgemaakt.
We hadden in de ochtend een afspraak met dhr. Kingswijk van BHB Billiton. Hij heeft ons tijdens die afspraak toegezegd ons te willen ondersteunen met ons project. We krijgen veiligheidskleding, zoals brillen, laarzen, werkschoenen, handschoenen, oorbeschermers en bouwhelmen, voor de leerlingen. Daarnaast krijgen we ook nog ander materieel, namelijk schoppen en kruiwagens. Ook mogen we gebruik maken van transportmogelijkheden via BHB Billiton voor het vervoer van materiaal. Ze gaan voor ons de grond rondom het gebouw egaliseren. Iemand van BHB Billiton zal de volgende dag langskomen om te inventariseren hoeveel kub bauxiet hiervoor nodig is. En als laatste krijgen we een hele grote betonmolen met operator voor het storten van de fundering en de vloer.
Net voor de middag hebben we een korte presentatie gegeven aan alle docenten van de school. Eerst heeft Jan-Willem uitgelegd wat zijn werkzaamheden zullen zijn voor de periode dat hij in Surname zit en daarna hebben wij met een aantal tekeningen verteld wat we gaan bouwen en hoe het eruit gaat zien. We hebben duidelijk gemaakt dat we de hulp van alle docenten hierbij heel hard nodig hebben. We hebben tijdens deze presentatie ook verteld van het goede nieuws dat BHB Billiton ons wil gaan ondersteunen. Na afloop waren alle docenten erg enthousiast en bereid ons te gaan helpen met het project.
Die middag hebben we niet meer gegraven en ons allen maar gericht op het afmaken van de bewapening, omdat de volgende dag twee professionele gravers zullen komen om het graafwerk af te maken.


De volgende dag moesten we een uur eerder aanwezig zijn op de school. Om 7 uur ’s ochtends zouden namelijk twee mannen komen voor het graven van de fundering. Ze waren allebei al ergens in de 70, maar ze werkte ontzettend snel en zonder een enkele pauze in de brandende zon. Om 12 uur toen de zon echt te heet werd, zijn de twee mannen weer naar huis gegaan om de volgende dag het werk af te maken.
Nadat de twee mannen weer naar huis waren gegaan, kwam een truck van BHB Billiton aanrijden met alle veiligheidskleding die we op dinsdag door dhr. Kingswijk toegezegd hadden gekregen. Er kwam tevens een fotograaf mee die een foto had gemaakt van de overdracht van de spullen voor het krantje van BHB Billiton. De werkschoenen konden helaas nog niet geleverd worden, maar deze zouden we indien we ze later in het bouwproces nodig hebben alsnog worden afgeleverd. De werkhandschoenen, die we echt nodig zouden hebben voor het storten van de fundering, waren niet meegestuurd. We hebben daarop met dhr. Kingswijk gesproken en hij had ons beloofd de handschoenen de volgende dag alsnog te sturen.
We hebben in overleg met de docenten en mvr. Doelkamid een organisatieschema en een aantal tekeningen gemaakt voor het storten van de fundering op vrijdag. We hadden in totaal 16 personen nodig voor het stortwerk. Daarnaast zou de school die dag voor eten en drinken zorgen.
Na schooltijd hebben we met z’n drieën geprobeerd zoveel mogelijk water uit de funderingsgeulen te scheppen om zo tijdens het graven morgen het peil makkelijker te kunnen bepalen.


Donderdag hebben de twee mannen nog tot 3 uur doorgewerkt om al het graafwerk af te maken. Het werk zag er erg goed uit. De randen waren kaarsrecht en overal was tot hetzelfde peil gegraven. We hadden nooit zo een mooi resultaat kunnen krijgen in zo een korte tijd zonder de hulp van professionals.
In de ochtend heeft Vincent met behulp van een aantal leerlingen hout opgehaald bij Bihari en twintig zakken cement bij “de Chinees” besteld.
Die dag werd door BHB Billiton de betonmolen en de werkhandschoenen geleverd. De betonmolen was ontzettend groot en moest met een enorme truck naar de school worden gebracht. De betonmolen kon per keer ongeveer 10 kruiwagens beton draaien.
De rest van de dag hebben we alle voorbereidingen getroffen voor het storten van de fundering. We hebben de grond zoveel mogelijk geëgaliseerd met zand en we hebben een pad gemaakt van houten planken voor de kruiwagens met beton.De belangrijkste dag tot nu toe was aangebroken, de dag dat we de fundering zouden storten. Extra vroeg van huis weggegaan om de waterpomp bij Bihari op te halen. Drie werknemers van Bihari hadden de waterpomp geïnstalleerd, maar al snel bleek dat het laatste restje water niet kon worden weggepompt. We hebben dit opgelost door een klein laagje zand storten. We hebben de afstandhouders voor de bewapening geplaatst en daarop de bewapening gelegd en bevestigd met binddraad. Daarna hebben we de bewapening van de kolomen verbonden met de bewapening van de fundering. Met veel meten is de precieze plaats van de wapening van deze kolomen bepaald.
Nadat alle bewapening goed was gelegd kon het stortwerk beginnen. De eerste lading zand, grind en cement kon in de betonmolen worden geschept. Er gingen 60 schoppen zand, 60 schoppen grind en 2 zakken cement in de betonmolen. Tijdens het draaien van het beton werd het water toegevoegd. Er waren 6 enorme tonnen water naast de betonmolen geplaatst voor als de geringe waterdruk uit de tuinslang niet voldoen zou zijn. Als het beton goed gemengd was, werd met kruiwagens het beton naar de bouwplaats gereden en daar in de funderingsgeulen gestort. Karin en Carlijn en een aantal leerlingen stonden daar klaar om met trekharken het beton te verdelen. Ondertussen bepaalde Vincent het peil van het beton met een peilstok.
Toen de betonmolen al 10 keer had gedraaid ging opeens de inlaadklep van de betonmolen kapot. We waren net halverwege met het stortwerk en moesten nu wachten of de operator van BHB Billiton de betonmolen nog aan de praat kon krijgen. Na twee uur kon de operator samen met een andere medewerker van BHB Billiton de betonmolen gelukkig repareren. Maar het was inmiddels alweer zes uur en over een uur zou het alweer donker gaan worden, dus we konden niet meer verder met het storten. We hebben afgesproken met de operator dat we op zondag de rest van de fundering zouden gaan storten. We hebben het uur dat het nog licht was met verschillende methodes geprobeerd ervoor te zorgen de twee betonlagen wel als een laag zouden gaan werken en er geen verschuiving zou kunnen optreden. We hebben bijvoorbeeld een zigzag patroon gemaakt in het nog zachte beton.


Zaterdagmorgen zijn we ook naar de school gegaan. Het beton was inmiddels al helemaal hard geworden. We hebben die dag een groot deel van het water dat op het beton lag alvast weggeschept voor het storten op zondag. We hebben een klein laagje water laten staan om zo beton wel vochtig te houden en het niet te snel kan drogen.
‘s Middags hebben we een aantal mensen opgebeld of ze ons op zondag willen helpen. Al snel hadden we een stuk of tien mensen kunnen vinden die bereid waren ons te helpen.

Op de tweede stortdag waren we weer vroeg op de bouwplaats om het laatste restje water op het beton weg te scheppen. Naast een aantal docenten en bouwkundigen kwamen die dag ook een aantal leerlingen van de school ons helpen. We hebben die dag nog 6 uur lang gestort. We hadden goede hulp van mensen die al vaker beton hadden gestort en alles liep verder vlekkeloos. Uiteindelijk hebben samen met vrijdag een betonnen fundering gestort van 20 cm diep.
Nadat de fundering was gestort heeft Min, een aannemer, gelijk de eerste rij funderingsstenen gemetseld. Zodat de stenen in het nog zachte beton kleine correcties kunnen opnemen en helemaal waterpas kunnen worden gelegd.
Aan het einde van deze drukke week was de fundering van het lokaal helemaal gestort en was ook al de eerste rij funderingsstenen gemetseld.
Geen opmerkingen: